ingeschreven bij de                No.08095044
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2024 Al 20 jaar groepswonen!
Wat vooraf ging (2)

Een nieuwe kans En dan...Eind 1998: St. Joseph (nu Woonmensen)

ging bouwen in Osseveld-Oost. Een nieuwe wijk aan de rand van Apeldoorn. Het

project Ruisend Veld deed z’n intrede. Volgens de de gemeentelijke projectleider

zouden we er eind 2001 kunnen wonen! Men zag het weer helemaal zitten! Na

enkele projecten te hebben bekeken werd van Ardenne Architecten uit Arnhem

gevraagd een ontwerp te maken. Na een mooi (maar helaas te duur) ontwerp,

werd uiteindelijk het derde ontwerp door de leden van de vereniging goedgekeurd. Met het verkrijgen van

deze lokatie aan het Verlaat, werd de naam van onze vereniging “Ruisend Veld”. Een nieuwe fase brak aan.

Samenwerking Ondertussen was St. Joseph Apeldoorn onder de naam Landstad gaan

samenwerken met Le Clerc Plan ontwikkeling uit Twello en Rentré uit Deventer. En zo kwamen we via een

omweg toch nog bij een projectontwikkelaar terecht... Van beide kanten moest men wennen aan de

samenwerking. De toekomstige bewoners wilden uiteraard inspraak, maar dat werd door de

projectonwikkelaar als veeleisend ervaren. Na enkele “stevige” gesprekken werd de samenwerking steeds

beter en heeft de woongroep gelukkig nog veel invloed kunnen uitoefenen op het ontwerp.

Vertragingstactiek Toch was men nog niet van de problemen af.

Van wonen in 2001 kwam nog helemaal niets terecht. In de eerste plaats werd

mede door de eisen van de bewoners de ontwerpfase vertraagd. Tweemaal drie

maanden bleven de tekeningen in een ambtelijke bureaula liggen... Er gingen

(beschermde) oeverzwaluwen nestelen op het bouwterrein... Door

omwonenden werd dit weer aangegrepen om de bouw te stoppen, c.q. te

vertragen. En als laatste tegenvaller bleek er vervuilde grond op het

bouwterrein te liggen...

De bouwvergunning Maar eindelijk, eind december 2002 werd toch de bouwvergunning

afgegeven. Woensdag 14 mei werd door een aantal woongroepsleden op een ludieke wijze de eerste

paal geslagen. De bouw ging van start en in maandelijkse bouwvergaderingen werd men goed op de

hoogte gehouden van de voortgang van de bouw die bij Trebbe Bouw in goede handen bleek te zijn.

Ook in deze fase was er nog gelegenheid zo nodig invloed uit te oefenen op de uitvoering. Eind

augustus 2004 werd het gebouw opgeleverd en kregen de eerste bewoners - 11 jaar na de eerste

vergadering van de toenmalige vereniging - de sleutel van hun nieuwe appartement. Men is van

mening dat men nu beschikt over één van de mooiste van de ongeveer 200 woongroepgebouwen in

Nederland.

De moraal van dit verhaal? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Als je 65 bent

ben je echt te laat. De huidige bewoners zijn daarom het toenmalige bestuur zeer dankbaar voor de

enorme inzet en bewonderen het grote doorzettingsvermogen om dit project groepswonen tot een goed

einde te brengen. Ook past dank aan de Gemeente Apeldoorn die subsidies verschafte en financiële

tekorten heeft weggewerkt. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw heeft

men met succes een beroep gedaan op diverse subsidieverschaffers, zoals: het VSB fonds, het

Oranjefonds en de Gemeente Apeldoorn.

Ook daarvoor uiteraard onze hartelijke dank....
© 2017-2024 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn
Prettig wonen in een  veranderend woonklimaat? Schrijf je in bij onze woongemeenschap.  Dan ben je toekomstgericht bezig!!  Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!