Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2023 Al 19 jaar groepswonen!
Woon- en Ouderen Organisaties
Landelijke vereniging gemeenschappelijk wonen van ouderen, Herengracht 218, 1016 BT Amsterdam Tel. 020-3200037
Woongroep.net is een vraag en aanbod site voor woongroepen, woon-werk- projecten, centraal wonen, groepswonen voor ouderen, ecodorpen, enz.
Bezoekadres: Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn Telefoon 055-548 48 48 Postadres: Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn
Onder gemeenschappelijk wonen verstaat de FGW alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden.
ANBO is een vereniging met een algemeen karakter. Bestaande uit mensen met verschillende interesses, politieke en levensbeschouwelijke achtergronden. Die lid zijn van een actieve vereniging; zich inzetten voor wat diverse generaties senioren aangaat en bezighoudt. Zoals wonen en gezondheidszorg, of werk, inkomen en pensioenen.
De Unie KBO is met 320.000 leden de op een na grootste seniorenorganisatie van Nederland. Onze goed geoliede vereniging biedt naast belangen- behartiging een uitgebreid scala een ontspannings- en opleidingsmogelijk- heden. Voor elk wat wils! Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.
De PCOB is een protestants-christelijke bond voor mensen, die het belangrijk vinden om samen te werken aan de positie van ouder wordende mensen in deze en komende jaren. De bond is een bundeling van 50-plussers uit alle protestantse kerken en vormt, door zijn uitgangspunten en door zijn daden, een herkenbare en invloedrijke organisatie in de Nederlandse samenleving.
© 2017-2023 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn