Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2022 Al 18 jaar groepswonen!
Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Woongemeenschap van Senioren,

“Ruisend Veld” te Apeldoorn

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Het Ruisend Veld, hierna genoemd: ‘De Vereniging’, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u

zich heeft aangemeld bij onze vereniging. De vereniging verwerkt indien u als lid bent

ingeschreven, ten behoeve van de administratie de navolgende gegevens op eigen

computersystemen:

- Uw voor- en achternaam

- Uw geboortedatum

- Uw adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

Daarnaast verwerken wij ten behoeve van onze nieuwsbrief-activiteiten:

- Uitsluitend uw e-mailadres, mits als lid ingeschreven voor onze RV-nieuwsbrief.

WAAROM HEEFT DE VERENIGING DEZE GEGEVENS NODIG

Deze zijn nodig om de administratie van de vereniging bij te kunnen houden en u correct te

kunnen voorzien van informatie.

HOE LANG BEWAART DE VERENIGING GEGEVENS

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens werden verzameld. Bij uitschrijven als verenigingslid worden

uw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk na één jaar verwijderd.

DELEN MET ANDEREN

De vereniging verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.

INFORMATIE UIT WEBSITEBEZOEK

Op de website van de vereniging worden uitsluitend algemene bezoekgegevens bijgehouden in de

vorm van z.g. "first party" cookies, t.b.v. het verzamelen van non-persoonlijke statistische

gegevens, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De vereniging maakt in principe geen gebruik van Google Analytics.

De vereniging heeft Google geen toestemming gegeven om via de vereniging verkregen Analytics-

informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens voor zover ze nog in ons bezit zijn in te zien, te laten

corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

woongroep@ruisendveld.nl. De vereniging zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken

op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de vereniging

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de vereniging op via

woongroep@ruisendveld.nl

www.ruisendveld.nl is een website van: Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”.

Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Het Verlaat 166B, 7325 HG Apeldoorn

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

08095044

Telefoon:

055-3550611 (Voorzitter Gerard Bijloo)

E-mailadres:

woongroep@ruisendveld.nl

© 2017-2022 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn