Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2024 Al 20 jaar groepswonen!
Organisatie en Bestuur
Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Lid:
Naam, adres en telefoon Gerard Bijloo, Het Verlaat 162, 7325 HG APELDOORN. Tel. 055-3550611 Henk Versteeg, Het Verlaat 110, 7325 HG APELDOORN. Tel. 055-2070223 John van der Stok, Het Verlaat 128, 7325 HG APELDOORN. Tel. 06-51830136 Gerrie Nauta, Het Verlaat 106, 7325 HG APELDOORN. Tel. 06-19218567 Bertha Otto - Van der Weerd, Het Verlaat 136, APELDOORN. Tel. 055-5425953
De vereniging wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur van 5 leden. Verder zijn er een aantal commissies die ondersteunende taken uitvoeren.
Commissie: Commissie van Beheer: Introductiecommissie: Activiteitencommissie: Commissie Lief en Leed: Commissie Publiciteit: Regelementen Commissie
Taak: Beheert de gemeenschappelijke ruimten, regelt bar in- en verkopen, schoonmaak, etc. Bezoekt geïnteresseerde senioren die belangstelling hebben voor groepswonen of lid willen worden. Van deze gesprekken wordt verslag gedaan bij het bestuur en de leden. Het organiseren en voorbereiden van gezamenlijke activiteiten. Zorgt voor een kaartje of bloemetje bij speciale gebeurtenissen bij individuele leden, zoals verjaardag, jubilea, ziekte of overlijden. Verzorgt de in- en externe publiciteit zoals de website, de nieuwsbrief, info naar externe wijk- en nieuwsbladen, etc. Is verantwoordelijk voor het actueel houden van de verenigingsstukken zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en bijlagen zoals diverse taakomschrijvingen.
Gezellige activiteiten Noodzakelijk beheer en onderhoud Publiciteit - Bolwerkbeurs 2013
© 2017-2024 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn