ingeschreven bij de                No.08095044
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
Organisatie en Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur van 5 leden. Verder zijn er een aantal aantal commissies die ondersteunende taken uitvoeren.
Commissie: Commissie van Beheer: Introductiecommissie: Activiteitencommissie: Commissie Lief en Leed: Commissie Publiciteit: Reglementen Commissie
Taak: Beheert de gemeenschappelijke ruimten, regelt bar in- en verkopen, schoonmaak, etc. Bezoekt geïnteresseerde senioren die belangstelling hebben voor groepswonen of lid willen worden. Van deze gesprekken wordt verslag gedaan bij het bestuur en de leden. Het organiseren en voorbereiden van gezamenlijke activiteiten. Zorgt voor een kaartje of bloemetje bij speciale gebeurtenissen bij individuele leden, zoals verjaardag, jubilea, ziekte of overlijden. Verzorgt de in- en externe publiciteit zoals de website, de nieuwsbrief, info naar externe wijk- en nieuwsbladen, etc. Is verantwoordelijk voor het actueel houden van de verenigingsstukken zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en bijlagen zoals diverse taakomschrijvingen.
Gezellige activiteiten Noodzakelijk beheer en onderhoud Publiciteit - Bolwerkbeurs 2013
© 2017-2024 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn
Vragen of opmerkingen? Mail naar: info@ruisendveld.nl
2004-2024 Al 20 jaar groepswonen!
Prettig wonen in een  veranderend woonklimaat? Schrijf je in bij onze woongemeenschap.  Dan ben je toekomstgericht bezig!!  Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!