ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
Woongemeenschap van Senioren
2004-2022 Al 18 jaar groepswonen!
Groepswonen? Een uitdaging!

Wat is groepswonen?

Groepswonen is een verzamelnaam voor allerlei woonvormen, waarbij men alleen of als paar zelfstandig blijft wonen en leven, maar wel opgenomen wordt in een groter geheel van zelf gekozen medebewoners. Vooraf maken de bewoners, die deelnemen aan het project, in onderling overleg afspraken om voorzieningen en activiteiten samen te delen en te ondernemen. Voorbeelden zijn de inrichting en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Plannen kunnen worden gemaakt om gezamenlijk iets te ondernemen. (Bijvoorbeeld fietsen, wandelen, kaarten, excursies, schilderen, beeldhouwen, klussen, etc..) Speciaal voor senioren is het van belang gemeenschappelijke afspraken te maken over het verlenen van "burenhulp", bijvoorbeeld in geval van ziekte. Elke groep, en binnen die groep elk individu, geeft dus zelf aan wat groepswonen feitelijk inhoudt. Onder het motto: "niets moet, (bijna) alles kan", staat het handhaven van privacy en de zelfstandigheid van de bewoners centraal.
Zomerbarbecue (augustus 2019)

Waarom groepswonen?

Senioren die voor groepswonen kiezen, streven daarbij bewust of onbewust vaak meerdere doelen na. Zoals zolang mogelijk kunnen blijven leven in een situatie waarbij je, indien de omstandigheden dat nodig maken, een beroep kunt doen op (vertrouwde) buren. Belangrijke voordelen zijn verder het voorkomen van eenzaamheid en isolement. Groepswonen geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Je blijft ook actiever bij de samenleving betrokken. Je kunt iets voor de ander betekenen, maar ook zonodig steun van de ander ontvangen! Kortom: op een positieve manier letten op elkaar!

Wat is groepswonen niet?

Groepswonen is niet bedoeld voor een langdurige verpleging, of een uitgebreide mantelzorg. Ook is groepswonen geen structurele huishoudelijke hulp. Het is dus niet de bedoeling om de regulier verkrijgbare (thuis)zorg overbodig te maken. Waar nodig moet deze gewoon ingeschakeld worden. Groepswonen is wel: Emotioneel en praktisch aandacht geven. Luisteren naar iemands verhaal; je eigen verhaal kwijt kunnen; een keer koken tijdens iemands ziekte; een boodschap doen, een schilderijtje ophangen, etc., etc. De bedoeling van groepswonen in onze woongemeenschap is feitelijk dat er een uitgebreidere burenhulp ontstaat. Of, zoals dat in sommige streken heet: noaberschap.
Onderhoud in en om huis (juli 2019)

Waneer groepswonen?

Met groepswonen moet je niet wachten tot je er aan toe bent. Groepswonen is een bewuste keuze waar je naar toe groeit en waaraan je tijdig moet gaan werken. Vanuit deze gedachte zijn er reeds meerdere woongroepen is Apeldoorn gerealiseerd. Ons projekt is bedoeld voor senioren vanaf 55 jaar die nog zelfredzaam zijn en dus een bijdrage kunnen en willen leveren aan de doelstellingen van een woongemeenschap van senioren.
© 2017-2022 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn