Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2019 Al 15 jaar groepswonen!
Woongroepen Apeldoorn e.o.
In Apeldoorn en omstreken zijn meerdere woongroepen actief of in oprichting. Hieronder een selectie. We pretenderen geen volledigheid. Als je ook een link met ons wilt uitwisselen neem dan contact op met woongroep@ruisendveld.nl t.a.v. webmaster John van der Stok.
'Groepswonen is niet iets waarmee je wacht tot je eraan toe bent. Je moet je er goed op voorbereiden en er al doende naar toe groeien. Het is een positieve keuze voor actief blijven, voor jezelf en voor anderen. Groepswonen houdt je scherp en actief en je kunt langer en prettiger zelfstandig blijven wonen.'
De A.V.W.O. wil het functioneren van de woon- /werkgemeenschap “De Pallieter” in stand houden met behoud van privacy en zelfstandigheid van de bewoners. Het accent van het wonen binnen de gemeenschap ligt op onderling hulpbetoon. Deelname aan de gezamenlijke activiteiten is vrijwillig.  De A.V.W.O biedt  de benodigde faciliteiten die een goed functioneren van de woon-/werkgemeenschap “De Pallieter” bevordert.
Vereniging De Naobers zet zich in om een uniek wooncomplex in Zutphen te realiseren in de nieuw te bouwen wijk Noorderhaven, op loopafstand van het station. De leden willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen door zorg en aandacht aan elkaar te geven, in de traditie van het nabuurschap
Centraal Wonen is een woongemeenschap waar mensen bewust kiezen om met elkaar te wonen. 't Vierschaar bestaat uit 13 eengezinswoningen (9 vierkamerwoningen en 4 vijfkamerwoningen),  12 appartementen (3 kamers) en een centrale ruimte. De centrale ruimte (CR) speelt een belangrijke rol in het reilen en zeilen van het project. Hier vinden allerlei activiteiten plaats, zoals vergaderingen, feesten, baravonden, koffieochtenden, filmavonden, schilderavonden, eetgroep en andere activiteiten. In 't Vierschaar wonen mensen van jong tot oud. De woningen zijn in een cirkel gebouwd waardoor de binnentuin een plek is geworden waar kinderen veilig  kunnen spelen en de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
© 2017 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn