Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2022 Al 18 jaar groepswonen!
Toelating en Financiën

Toelatingscriteria

1. Het spreekt vanzelf dat men het begrip groepswonen, zoals onder meer beschreven op de pagina “Groepswonen: Een uitdaging” dient te onderschrijven. 2. De leeftijd waarop men lid kan worden is vanaf 55 - 70 jaar. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden 3. De aankomende leden dienen alleen, of als paar, voldoende zelfredzaam te zijn. 4. Als aspirantlid betaalt men inschrijvingskosten en de jaarlijkse ledencontributie. 5. I.v.m. inrichting, onderhoud en vervanging stoffering, meubilair en apparatuur van de gemeenschappelijk ruimtes is er een Fonds Gemeenschappelijke Voorzieningen (FGV) waarin de nu wonende leden een bijdrage hebben gestort. Ook nieuwe leden zijn verplicht deze bijdrage te betalen. Desgewenst kan dat in nader te bepalen termijnen. Zie onder voor de volledige kostentabel. Na aanmelding via het aanmeldingsformulier op de pagina contact wordt men uitgenodigd voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek door enkele leden van de introductiecommissie. Hiervan wordt verslag gedaan aan het bestuur en de leden. Via het formulier aanvraag aspirant-lidmaatschap kan men daarna het aspirant lidmaatschap aanvragen. Bestuur en leden beslissen uiteindelijk over de toelating. Na toelating is men aspirant-lid en kan men vervolgens deelnemen aan alle activiteiten van de woongroep. Ook is het uiteraard de bedoeling dat men de ledenvergaderingen bezoekt. Het daadwerkelijk kunnen gaan wonen hangt uiteraard af van het vrijkomen van een appartement. Op dit moment - april/mei 2022 - is er een wachtlijst van ca. 13 huishoudens.
© 2017-2022 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn
Kostentabel
Eénmalig
Per maand
Per kwartaal
Per jaar
Kosten Inschrijving
€ 15,00 (p.p.)
Contributie wonende leden
€ 10,00 (p.p.)
€ 30,00 (p.p.)
€ 120,00 (p.p.)
Contributie Aspirantleden
€ 5,00 (p.p.)
€ 15,00 (p.p.)
€ 60,00 (p.p.)
Bijdrage FGV-fonds bij betrekken woning
€ 700,00 (p.p.)
De bedragen worden i.v.m. kostenstijgingen en inflatie jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Bovenstaande bedragen gelden vanaf 1 januari 2022