ingeschreven bij de                No.08095044
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2024 Al 20 jaar groepswonen!
Toelating en Financiën

Toelatingscriteria

1. Het spreekt vanzelf dat men het begrip groepswonen, zoals onder meer beschreven op de pagina “Groepswonen: Een uitdaging” dient te onderschrijven. 2. Om de toekomst van de Woongemeenschap veilig te stellen en voldoende levendig te houden voor huidige èn toekomstige bewoners is er en leeftijdsgrens. Deze is vastgesteld van 50 tot maximaal 70 jaar. In bijzondere gevallen kan het bestuur - na toestemming van de ledenvergadering - hiervan afwijken. 3. De aankomende leden dienen alleen, of als paar, zelfredzaam te zijn. 4. Als aspirant-lid betaalt men eenmalige inschrijvingskosten en een jaarlijkse contributie. 5. Voor gemeenschappelijke activiteiten heeft de Woongemeenschap de beschikking over een aantal mooie recreatieve ruimten. Hiervoor wordt geen subsidie of andere externe bijdragen ontvangen. De inrichting van deze ruimten: stoffering, meubilair, keukenapparatuur plus onderhoud en vervanging hiervan, moet dus uit eigen middelen betaald worden. Daarvoor is er een Fonds Gemeenschappelijke Voorzieningen (FGV) waarin alle leden bij het betrekken van de woning een eenmalige bijdrage hebben gestort. Ook nieuwe leden zijn verplicht, na het betrekken van de woning, deze bijdrage te betalen. Desgewenst kan dat in nader te bepalen termijnen. Zie onderaan deze pagina de volledige kostentabel. Na aanmelding via het contactformulier op de pagina contact wordt er door een lid van de Introductiecommissie telefonisch contact met de aanvrager opgenomen, voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek. Na dit gesprek wordt er desgewenst een formeel aanvraagformulier meegegeven of toegezonden. Na het invullen en opsturen van dit formulier wordt de aanvraagprocedure gestart. Van het gesprek met de Introductiecommissie en de inhoud van het aanvraagformulier wordt verslag gedaan aan Bestuur en leden. Tevens wordt er een advies over al of niet toelating tot het aspirant-lidmaatschap gegeven. De leden hebben daarna 14 dagen de gelegenheid eventuele bezwaren in te dienen. Na de toelating is men aspirant-lid en kan men vervolgens deelnemen aan alle activiteiten van de woongroep. Ook wordt verwacht dat men de ledenvergaderingen bezoekt. Het daadwerkelijk kunnen gaan wonen hangt uiteraard af van het vrijkomen van een appartement. Op dit moment - lente 2024 - is er een wachtlijst van ca. 15 huishoudens.
© 2017-2024 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn
Kostentabel
Eénmalig
Per maand
Per kwartaal
Per jaar
Kosten Inschrijving
€ 16,50 (p.p.)
Contributie wonende leden
€ 11,50 (p.p.)
€ 34,50 (p.p.)
€ 138,00 (p.p.)
Contributie Aspirantleden
€ 5,75 (p.p.)
€ 17,25 (p.p.)
€ 69,00 (p.p.)
Bijdrage FGV-fonds bij betrekken woning
€ 800,00 (p.p.)
Bovenstaande bedragen worden i.v.m. kostenstijgingen en inflatie elk jaar in de ledenvergadering van november vastgesteld. Richtlijn daarbij is de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB). De bedragen gelden vanaf 1 januari 2024.
Prettig wonen in een  veranderend woonklimaat? Schrijf je in bij onze woongemeenschap.  Dan ben je toekomstgericht bezig!!  Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!