Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2019 Al 15 jaar groepswonen!
Toelating en Financiën

Toelatingscriteria

1. Het spreekt vanzelf dat men het begrip groepswonen, zoals onder meer beschreven op de pagina “Groepswonen: Een uitdaging” dient te onderschrijven. 2. De leeftijd waarop men lid kan worden is vanaf 55 - 70 jaar. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden 3. De aankomende leden dienen alleen, of als paar, voldoende zelfredzaam te zijn. 4. Als aspirantlid betaalt men inschrijvingskosten en de jaarlijkse ledencontributie. 5. I.v.m. inrichting, onderhoud en vervanging stoffering, meubilair en apparatuur van de gemeenschappelijk ruimtes is er een Fonds Gemeenschappelijke Voorzieningen (FGV) waarin de nu wonende leden een bijdrage hebben gestort. Ook nieuwe leden zijn verplicht deze bijdrage te betalen. Desgewenst kan dat in nader te bepalen termijnen. Zie onder voor de volledige kostentabel. Na aanmelding via het aanmeldingsformulier op de pagina contact wordt men bezocht door enkele leden van de introductiecommissie. In dat gesprek worden vragen en verwachtingen uitgewisseld. Hiervan wordt verslag gedaan aan het bestuur en de leden. Bestuur en leden beslissen of de aanvrager c.q. de aanvragers al of niet in onze woongroep passen. De uitkomst van deze beslissing wordt zo snel mogelijk schriftelijk aan de aanvrager(ster) medegedeeld. Na toelating is men lid en kan men vervolgens deelnemen aan alle activiteiten van de woongroep. Ook is het uiteraard de bedoeling dat men de ledenvergaderingen bezoekt. Het daadwerkelijk kunnen gaan wonen hangt uiteraard af van het vrijkomen van een appartement. Op dit moment - mei/juni 2018 - is er een wachtlijst van ca. 10 huishoudens.
Kostentabel Kosten inschrijving p.p										€ 15,00 Contributie per jaar voor wonende leden p.p.	€ 54,00 Contributie per jaar voor aspirantleden p.p. 	€ 27,00 Bijdrage FGV bij het betrekken van de woning p.p.	€ 612,00 De bijdrage FGV kan desgewenst in termijnen worden voldaan
© 2017 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn