Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2024 Al 20 jaar groepswonen!
Wat vooraf ging (1)
Woensdag 14 mei 2003 was de grote dag! In het bijzijn van de heer Th.M.G. Kuipers, toenmalig wethouder van de gemeente Apeldoorn, ging eindelijk de eerste paal de grond in! De bouw duurde bijna anderhalf jaar en eind augustus 2004 betrokken de eerste bewoners met vreugde hun nieuwe appartement in een prachtig gebouw met vele gemeenschappelijke voorzieningen. Maar voor het zover was...

Eindelijk...

Het begin In november 1993 was er op initiatief van het LVGO (Landelijke Vereniging Groepswonen

van Ouderen) een voorlichtingsavond in Apeldoorn. De bedoeling was mensen te interesseren in het

groepswonen van ouderen, maar het liefst in een wat ruimere behuizing dan gebruikelijk was. Van de toen

34 belangstellenden zijn er nu nog maar een paar personen die daadwerkelijk in het project wonen....

In december 1993 was de eerste ledenvergadering met een tijdelijk bestuur. Na bijna een jaar zag dit bestuur het niet meer zitten en door een gebrek aan bestuurskandidaten betekende dit het einde van de vereniging. Na een periode van stilte werd door enkele oud-leden de draad toch weer opgepakt en op 23 januari 1995 was de eerste ledenvergadering van de huidige vereniging (toen nog onder de naam IGOA) met 13 leden.

Positief Als je als amateurs wilt gaan bouwen moet er natuurlijk wel enige

deskundigheid in huis gehaald worden. De meest logische partner zou dan een

projektontwikkelaar kunnen zijn. De vereniging voelde er meer voor om een

woningbouwvereniging in de arm te nemen. Er werd een verzoek ingediend bij

woningbouwvereniging “St. Joseph” te Apeldoorn (nu “Woonmensen”). Op dit

verzoek werd positief gereageerd!

Sociaal Diverse woongroepen in het land werden bezocht om de kunst van het groepswonen af te

kijken. Verder werd er veel tijd besteed aan het vinden van een bouwlokatie. Elke lokatie die de

aspirant-woongroep aan de Gemeente Apeldoorn voorstelde werd afgewezen. De reden? De

bestemming was steeds sociale woningbouw. Alsof groepswonen niet sociaal zou zijn....

Stop ermee... In 1997 nam (toen nog) St. Joseph een project in ontwikkeling aan de

Snelliusstraat in de wijk Kerschoten. Hier kon de vereniging ook een deel van krijgen. Iedereen blij; het

leek een mooi gebouw te worden op een leuke locatie. De naam van de vereniging werd toen “Havesate”.

Na verloop van tijd werd dit plan op losse schroeven gezet door protesten van de omwonenden en het

naast gelegen Hubertus. Het advies van St. Joseph was toen: stop er mee, dit gaat jaren duren. De

teleurstelling was groot. Men zag het niet meer zitten.....

Mooie publiciteit... Mooie publiciteit... Dankbaar voor de inzet om het project tot een goed eind te brengen Te duur...
“Hieronder Apeldoorn Totaal” (juni 1999) Op de voorpagina de mannen van het eerste uur: Frits Gusdorff (†) en Barend Dijkstra. Rechts boven: Leden in 1998. Rechts onder: Een eerste ontwerp. Met een groot atrium, helaas was dat toch te duur...
© 2017-2024 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn