Woongemeenschap van Senioren
ingeschreven bij de                No.08095044
Prettig wonen in een veranderend woonklimaat? Schrijf je in voor onze woongroep. Dan ben je toekomstgericht bezig!! Als je wacht tot je er aan toe bent, is het vaak te laat!
Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld” Apeldoorn
2004-2022 Al 18 jaar groepswonen!
Aanmelden als aspirant-lid
Stappen: 1. U heeft zich via de website opgegeven voor een oriënterend gesprek met enkele leden van de Introductie-commissie. Nog niet? Ga dan eerst naar de pagina Contact. 2. Mogelijk heeft u ook enkele appartementen bezichtigd of wilt u dat alsnog doen. Neem dan contact op met een van de leden van de Introductie-commissie. 3. Nadat het - uiteraard vrijblijvende - gesprek met enkele leden van onze introductie-commissie heeft plaatsgevonden, kunt u beslissen of u al of niet verder wilt gaan. 4. Indien u verder wilt gaan en het aspirant-lidmaatschap aan wilt vragen, kan dat door onderstaand pdf-formulier te downloaden. U kunt dit formulier op de PC of tablet digitaal invullen of uitprinten en daarna handmatig invullen. Het ingevulde formulier kunt u als bijlage per email sturen naar ledenadministratie@ruisendveld.nl. Ook kunt u het in onze brievenbus deponeren. 5. N.a.v. het gesprek en het ingevulde formulier beslist het bestuur over toelating. Ook krijgen de leden nog de gelegenheid binnen 14 dagen na de behandeling van de aanvraag, bezwaar aan te tekenen. 6. Als er geen bezwaren binnenkomen wordt het aspirant-lidmaatschap verleend. Men ontvangt dan allerlei info over de Woongemeenschap, een factuur voor de contributie en inschrijving, en een toegangscode voor het afgeschermde deel van de website. Verder heeft men dan toegang tot de activiteiten en ledenvergaderingen. 7. Beantwoordt het lidmaatschap toch niet aan uw verwachtingen dan kun u met de inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand het lidmaatschap weer beëindigen. Download hier het aanvraagformulier aspirant-lidmaatschap.
© 2017-2022 Woongemeenschap van Senioren “Ruisend Veld”, Apeldoorn